หลักการในการดับเพลิง

นนี้ http://www.harn.co.th/fire-protection-ดับเพลิง/  เรามีแนวคิดง่ายๆในการดับเพลิงมาฝากจร้า  นั้นก็คือ การทำลายองค์ประกอบของการเกิดไฟอย่างใดอย่างหนึ่งออกไป หรือกำจัดทั้งมวล ในคราวเดียวกันเพราะไฟหากไม่ครบส่วนประกอบทั้ง 3 ส่วนประกอบแล้วจะไม่มีการเกิดขึ้นของไฟอย่าง ชัดเจน ฉันนั้นวิธีการดับเพลิงแบ่งออกได้เป็น 3 แนวคือ

1.การฆ่าเชื้อเพลิง

2.การทำให้เย็นตัวลง หรือการตัดทอนอุณหภูมิ

3.การคลุมดับ หรือการกำจัดดินฟ้าอากาศ ( ออกซิเจน )

การกำจัดเชื้อเพลิง ทำได้ 3 ชนิดคือ

1.1 การอพยพเชื้อเพลิงออก หรือการปิดทางหนุนเนื่องของเชื้อเพลิง เช่น การปิดก๊อก น้ำมันที่รั่วไหล / ปิดวาล์วของถังก๊าซ

1.2 การอพยพเชื้อเพลิงที่ติดไฟออกจากกองเพลิง เช่น ย้ายถังน้ำมัน ถังก๊าซ สารเคมี ออกจากที่เกิดเพลิงไหม้

1.3 การท้ำให้ส่วนแบ่งของสิ่งที่ไหม้ไฟน้อยลง ได้แก่การแบ่งหรือกั้นจำนวนของสิ่งที่ติดไฟให้ เป็นกองเล็กๆเพื่อให้ดับได้โดยง่าย หรือการตีหญ้าที่ไหม้ไฟให้ส่วนที่ไหม้แตกแยกออกแล้วดับได้

  1. การทำให้เย็นตัวลง คือการทำให้เชื้อเพลิงมีอุณหภูมิต่ำจนไม่สามารถลุกไหม้ต่อไปได้ ซึ่งตามธรรมดา เราใช้นำหรือสารเคมีเหลวเป็นตัวลดอุณหภูมิของสิ่งที่ไหม้ไฟ
  2. การคลุมดับหรือการกำจัดโพยมาน คือการลดโควตาของออกซิเจนให้น้อยลง สิ่งที่ไหม้ไฟต้องการอากาศ (ออกซิเจน) เป็นตัวช่วยในการเผาไหม้ ออกซิเจนมีอยู่ในบรรยากาศประมาณ 21 % ถ้าลดลงเหลือ 15 % ไฟก็จะดับ

การคลุมดับหรือขจัดโพยมานทำได้ ดังนี้ – การใช้ผ้าห่อคลุมทำให้อับภูมิอากาศ – การใช้ผ้าห่มหนาๆ หรือทราย หรือดินร่วนเทกลบ – การใช้โฟม หรือน้ำยาเป็นฟองฉีดครอบลงไป